ltm.org.pl | Pro Memoria
2
page,page-id-2,page-template-default,eltd-core-1.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,,borderland child-child-ver-1.0.0,borderland-ver-1.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.1,vc_responsive

Pro Memoria

q

Janusz Steliński

 

janusz-stelińskiW Lublinie 4.11.1906 roku w rodzinie małżonków Jana Ignacego Stelińskiego, sędziego Lubelskiego Sądu Apelacyjnego i Stanisławy z Kochanowskich, urodziło się jedyne dziecko, syn, któremu na chrzcie św. dano imiona Jan Marian. Maturę uzyskał w 1924 roku w Liceum im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. W tym też roku rozpoczyna studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej. Z powodu choroby serca w 1927 roku przerywa naukę na tejże uczelni. Jesienią 1927 roku rozpoczyna studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, uzyskując w 1931 roku dyplom ukończenia studiów i tytuł magistra prawa. Po powrocie do Lublina rozpoczyna w 1932 roku aplikację sędziowską, której nie ukończył oraz zapisuje się na studia ekonomiczne na KUL. W 1933 kończy studia uzyskując tytuł magistra ekonomii. 30 stycznia 1934 roku Jan Marian Steliński rozpoczął w Lubelskiej Izbie Adwokackiej pod patronatem mecenasa Wacława Salkowskiego aplikację adwokacką. Ukończył ją 16.10.1937 roku i po wpisaniu na listę adwokatów 26.10.1937 roku, wspólnie z mecenasem Andrzejem Modrzewskim prowadzi kancelarię adwokacką. W 1938 roku mec. Jan Marian Steliński otwiera własną kancelarię adwokacką. W czerwcu 1939 roku zawiera związek małżeński z panną Antonią Koenig, lekarzem stomatologiem. Państwo Stelińscy zamieszkali najpierw przy ulicy Staszica 2, później przy ulicy Staszica 9. Lata II wojny światowej przeżyli w Lublinie. Na mocy pierwszej po wojnie weryfikacji zawodowej 22.08.1944 roku ponownie wpisany zostaje na tymczasową listę adwokatów, a dopiero 3.10.1945 roku do rejestru adwokatów Lubelskiej Izby Adwokackiej. Działalności ściśle zawodowej nie wykonuje, zostając radcą prawnym kolejno w kilku lubelskich przedsiębiorstwach. W listopadzie 1951 roku państwo Stelińscy przenoszą się do Warszawy, zamieszkując przy ulicy Kieleckiej 27, a po kilku latach przy ulicy Łowickiej 17.

Czytaj więcej…

Marian Kędracki

 

marian-kędrackiUrodzony 29 października 1929 roku w Jabłoniu, zmarł 9 kwietnia 2002 roku w Lublinie. Lekarz pediatra w szpitalu MSW w Lublinie. Jako wieloletni łowczy i prezes Koła był duszą i organizatorem działalności Koła. Odznaczony wszystkimi odznaczeniami łowieckimi, doświadczony myśliwy i niestrudzony działacz łowiecki, krzewiciel etyki i tradycji łowieckiej. Był honorowym prezesem Lubelskiego Towarzystwa Myśliwskiego , odznaczał się osobowością i koleżeńską życzliwością, która wspominają do dziś seniorzy naszego Koła. Jego działalność w Kole od początku była nie do przecenienia.

Zdzisław Bartnik

 

zdzislaw-bartnik

Do Polskiego Związku Łowieckiego wstąpił 1 stycznia 1959 roku, był członkiem PZŁ niemalże 50 lat, do okrągłej rocznicy brakowało mu 8 dni, od tego czasu był również członkiem Lubelskiego Towarzystwa Myśliwskiego, niebawem po wstąpieniu do LTM powierzono mu członkostwo w zarządzie – w latach 1962 -1969 pełnił On funkcję łowczego koła. Wyjazd do Warszawy do pracy w Sądzie Najwyższym uniemożliwił dalsze sprawowanie funkcji łowczego. W latach 1986-1991 zaangażował się w prace w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Łowieckiego gdzie pełnił funkcję Sędziego Głównego Sądu Łowieckiego.

Po powrocie do Lublina włączył się w prace na rzecz myślistwa w Okręgowej Radzie Łowieckiej będąc w latach 2000 – 2003 Okręgowym Rzecznikiem Dyscyplinarnym. Od 2005 przewodniczył Okręgowemu Sądowi Łowieckiemu.

Za pracę na rzecz Polskiego Związku Łowieckiego oraz Lubelskiego Towarzystwa Myśliwskiego był wielokrotnie wyróżniony odznaczeniami łowieckimi: Medalem Za Zasługi Łowiectwa Lubelszczyzny, Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej, Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej, Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz Złomem.